Apua oikeudenkäynteihin Suonenjoen alueella

Lakiasiaintoimisto Maiju Haataja Oy palvelee riita- ja rikosasioissa Suonenjoen alueella ja tarvittaessa kauempanakin. Pyrin löytämään ratkaisun neuvotteluteitse ja tarvittaessa avustan oikeudenkäynneissä.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Alkuneuvottelu on aina maksuton.

Yhteystiedot

Rikosoikeuskäynnit

Lakiasiaintoimisto Maiju Haataja Oy tukee rikoksen uhria ja antaa oikeudellista apua koko rikosprosessin ajan. Lakimies voi avustaa rikoksen uhria rikosilmoituksen tekemisessä, poliisikuulusteluissa, rikosperusteisten yksityisoikeudellisten vaatimusten laadinnassa ja itse oikeudenkäynnissä. Usein lakimiesapu on uhrille maksutonta. 

 

Autan myös rikoksesta epäiltyä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa.

 

Kun tarvitset rikosasianajajaa, ota yhteyttä! Selvitän aluksi mahdollisuuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Kysy lisätietoja

Riitaoikeudenkäynnit

Tarjoan apua muun muassa lapsi- ja perheoikeuteen, sopimusoikeuteen ja vahingonkorvauksiin liittyvissä riita-asioissa.

 

Pyrin auttamaan riidan ratkaisemisessa osapuolten välisin neuvotteluin ja pidän huolta asiakkaani edusta. Tavoitteena on välttää raskaat ja kalliit riitaoikeudenkäynnit. Tarvittaessa avustan riitaoikeudenkäynnissä. Huomaa, että yleensä riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu, hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tietyissä tapauksissa pääsäännöstä voidaan poiketa.

 

Selvitän mahdollisuutesi valtion myöntämään oikeusapuun ja vakuutusyhtiöiden oikeusturvaan. Jos asianosaisella ei ole varaa hank­kia tar­vit­se­maan­sa apua, se voi­daan kus­tan­taa hä­nel­le joko osak­si tai ko­ko­naan val­tion va­roista. Oi­keus­a­pua ei kui­ten­kaan yleen­sä myön­ne­tä, jos ha­ki­jal­la on oi­keus­tur­va­va­kuu­tus, jos­ta asian ku­lut voi­daan kor­va­ta.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Alkuneuvottelu on maksuton.

Perhe- ja perintöoikeus

Minulta löytyy myös perhe- ja perintöoikeuden asiantuntemusta. Laadin muun muassa perukirjat ja avustan kuolinpesiä ja yksittäisiä kuolinpesän osakkaita erilaisissa perintöoikeudellisissa tilanteissa. 

 

Tutustu tarkemmin perunkirjoituksiin liittyviin palveluihini ja ota yhteyttä!

Perunkirjoitukset