Perunkirjoitukset Suonenjoella ja lähialueilla

Lakiasiaintoimisto Maiju Haataja Oy tarjoaa perhe- ja perintöoikeuden osaamista asiakkaille Suonenjoen seudulla. Hoidan perunkirjoitukset kokonaisvaltaisesti virkatodistusten hankkimisesta veroilmoituksiin.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistani! Tavoitat minut puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Yhteystiedot

Perunkirjoitus lain vaatimusten mukaan

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan laatimisessa on hyvä käyttää apuna lakimiestä, jotta lain vaatimukset tulevat huomioiduiksi asianmukaisesti. Huolellisesti toimitetulla perunkirjoituksella voidaan myös estää epätoivottuja veroseuraamuksia ja välttää ongelmat kuolinpesän jakamisessa.

 

Tarjoan perunkirjoitukset kokonaisvaltaisena palveluna, joka huomioi läheisille raskaan tilanteen. Hankin perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjat, kuten virkatodistukset, ja teen lopuksi tarvittavat ilmoitukset verottajalle. Teen perunkirjoituksen halutessasi myös esimerkiksi kotonasi.

Kysy lisätietoja

Tietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan ja lesken varoista ja veloista kuolinpäivänä. Perukirjaan merkitään kaikki tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen ja perinnönjaon kannalta. Perintöverotus toimitetaan perukirjassa olevien tietojen perusteella.


Kuolinpesän osakkaisiin kuuluvat perilliset, yleistestamentinsaajat ja avio-oikeuden nojalla leski. Perunkirjoitusta varten tarvitaan perilliset osoittava sukuselvitys, jota varten on usein hankittava monia virkatodistuksia. Sukuselvityksen lisäksi perunkirjoitukseen tarvitaan selvitys omaisuudesta, veloista ja muista perukirjaan merkittävistä asioista. 

 

Perunkirjoitukseen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, leski ja mahdolliset toissijaiset perilliset. Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuu ensisijaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, joka hoitaa kuolinpesän omaisuutta. Perunkirjoituksen toimittavat uskotut miehet, ja tehtävään voidaan valita myös lakimies. 

 

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua perunkirjoituksen toimittamiseen!

Apua oikeudenkäynteihin

Joskus perhe- ja perintöoikeuteen liittyvä asioita on tarpeen käsitellä oikeudessa. Autan sinua tarvittaessa myös riita-asioiden oikeudenkäynneissä.

 

Tutustu tarkemmin palveluihini ja ota yhteyttä!

Oikeudenkäynnit